Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls in zeer kleine hoeveelheden, b.y. door het bestrijken van het tandvleesch met jodiumtinctuur, het aanstrijken van furunkels etc., is gebruikt. Tot de jodiumhoudende middelen behooren ook schildklierpreparaten, zoodat het gebruik hiervan voor ontvettingskuren als aetiologisch moment in aanmerking kan komen.

Zelfs wanneer deze opvatting van Schlesinger iets overdreven is, is het toch wenschelijk, dat de practiseerende arts met deze mogelijkheid rekening houdt en bij elke snelle vermagering, speciaal bij oude menschen, die geen verklaring vindt in een mechanische stoornis in het maagdarmkanaal of in diabetes en ook geen psychische oorzaak heeft, aan een thyreotoxicose denkt. Een miltzwelling, langdurige koorts zouden niet hier tegen, doch er voor pleiten.

Dat de dikwijls groote hoeveelheden jodium, die men lijders aan syphilis, ook zeer bejaarden geeft, zelden Basedow veroorzaken, zou liggen aan een, met een atrophische verandering van de schildklier gepaard gaande, verhoogde jodium-tolerantie en bovendien aan een door de syphilis sterk gestegen jodium-bindend vermogen van het bloed speciaal van de globuline fractie; dit is bij lijders aan deze ziekte veel sterker dan bij normalen en bij dezen weer sterker dan bij Basedow patiënten. (Freund)

Wat betreft de therapie ook van den ouderdoms-Basedow zij "verwezen naar het artikel van Prof. Snapper. Over de opvatting, dat men myxoedemateuze en ouderdoms"v eranderingen met elkaar meent te kunnen vergelijken, ja te kunnen identificeeren, hebben wij reeds gesproken. Hier kan eigenlijk slechts gezegd worden, dat het echte myxoedeem op hoogen leeftijd postoperatief en ook na veretteringen aan den hals na operaties evengoed voorkomt, als in andere levensperioden. Veel vaker worden natuurlijk onvolledige vormen aangetroffen. Worden deze door den arts juist herkend en met succes met schildklier behandeld, dan kunnen ze hem den naam van een toovenaar verschaffen. De syphilis wordt her-

11 18

Sluiten