Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fermenten gedurende de bereiding, bereikt men een verhooging van het gehalte aan antianaemische stof.

Verder zijn te noemen: Hepamult en Extralin.

HYPOPHYSIS CEREBRI (glandula pituitaria)

Zooals reeds bij herhaling is gezegd, zijn juist uit dit orgaan een reeks van verschillende extracten bereid, waarvan met meer of minder recht wordt beweerd, dat zij zich ook in de chemische samenstelling van de werkzame bestanddeelen onderscheiden.

Een aantal dezer stoffen zijn waarschijnlijk echte hormonen, in dien zin, dat zij vanuit de hypophyse in zeer kleine hoeveelheid door den bloedsomloop naar ver verwijderde organen, voor welker normale functie zij noodig zijn, worden gebracht.

Volgens den anatomischen bouw kan worden aangenomen, dat de stoffen, afkomstig uit de achterkwab, scherp van die uit de voorkwab te scheiden zijn, misschien ook van die uit de middenkwab; dit is ook volkomen bevestigd. Therapeutisch worden voorloopig slechts de stoffen uit achter- en voorkwab gebruikt; bij verwerking der eerste wordt meestal de moeilijk er van te scheiden middenkwab meegenomen.

A. HYPOPHYSIS POSTEEIOE.

Na orale toediening is geen zeker resultaat vast te stellen; daarentegen vertoonen paventer aal toegediende extracten een uitgesproken werking op den tonus van den uterus, diurese, bloedsomloop en ademhaling. Als goed werkzame parenterale toediening kan hier ook het gebruik van snuifpoeder of spray, met resorptie door het neusslijmvlies, worden aanbevolen.

TJterustonus en -contracties nemen na een latentietijd van 3—5, zelfs 20 minuten toe. De contracties blijven dikwijls nog zeer sterk, ook nadat de tonus reeds gedaald is. De goed reproduceerbare werking op den uterus van

Sluiten