Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tonephine (Bayer).

Vasophysine (Merck) in ampullen a 1.0 cm3; 1 cm3 = 5 E.

B. HYPOPHYSIS AXTERIOR.

Waarschijnlijk werken de meeste daarin aanwezige stoffen slechts na parenteralen toevoer. Zekere en op de een of andere wijze therapeutisch in aanmerking komende werkingen zijn:

le. de gonadotrope werking,

2e. de thyreotrope werking,

3e. de bevordering van den groei.

ad 1. Gonadotrope werking. De beschadiging van de kiemklieren, die na verwijdering der hypophyse optreedt, kan door implantatie van de voorkwab of door toedienen van bepaalde extracten daaruit worden tegengegaan. Deze extracten hebben tevens de eigenschap, dat ze bij infantiele of seniele dieren de kiemklieren tot rijping, resp. hernieuwde functie brengen. In de urine komt (vooral tijdens de zwangerschap) een stof (mengsel van stoffen?) voor, waarvan de werking groote overeenkomst bezit met die van gonadotrope voorkwab-extracten, hoewel zij met de werkzame bestanddeelen daarvan zeker niet identiek is. De in de literatuur (vooral in de Duitsche) gebruikelijke aanduiding van deze urine-extracten als „hypophyse-voorkwabhormoon" is derhalve feitelijk niet juist. Terwille van de groote overeenkomst kunnen echter de urineextracten hier samen met de klierextracten worden besproken. Yoor de therapie komt vooral één eigenschap van deze preparaten in aanmerking, n.1. het aanzetten van de vorming van corpora lutea in het ovarium, om welke reden zij vooral zijn aangewezen, wanneer het ovarium in dit opzicht in gebreke blijft (persisteerende follikels, glandulair-cystisehe Tiyperplasie van het uterusslijmvlies, metropathia iiaemorrhagica, drie benamingen voor practisch denzelfden toestand). Soms kunnen zij ook van nut

Sluiten