Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Preparaten:

De bereiding is nog bijzonder bezwaarlijk en zeer onzeker, terwijl de houdbaarheid slechts onder bijzondere voorwaarden verzekerd is.

Slechts voor proeven wordt in enkele gevallen beschikbaar gesteld Antuitrine G (Parke Davis & Co.) en

Crescormon (Organon).

Orgaanpreparaten uit de geheele voorkwab: Gedroogde voorkwabtabletten werden aanbevolen ter versnelling van den groei, verhooging van de stofwisseling en bij dystrophia adiposo-genitalis. De werking is twijfelachtig.

Nederlandsche preparaten: Hypophysis pars anterior tabletten (Dr. Blomberg en Organon).

Behalve de orgaanpreparaten en de geijkte hormoonpreparaten, worden ook niet gestandaardiseerde extracten uit de hypophyse-voorkwab in den handel gebracht, die volgens de literatuur soms gunstige werkingen geven, zooals bij dystrophia adiposo-genitalis, infantilismiis, etc.

Duitsch preparaat: Praephyson (Promonta), in ampullen van 1 cm3 en in dragées, overeenkomende met 300 mg versche voorkwab.

L1EN (milt)

Een hormonale functie van de milt is niet met zekerheid aangetoond. Miltlooze dieren worden gevoeliger voor kwaadaardige gezwellen en bepaalde infecties (Bartonella). Men heeft miltextracten bereid, die de calciumstofwisseling en de phagocytose van de leucocyten beïnvloeden, andere, die bij de polyeythaemia rubra vera (ziekte van Vaquez) met succes werden toegepast. Miltextracten worden aanbevolen tegen jeukende huidaandoeningen en (in combinatie met extracten uit andere lymphatische en reticuloendotheliale organen) tegen kanker, b.v. Fichera 365. Over de werkzame bestanddeelen van al deze extracten is niets bekend.

Orgaanpreparaten: gedroogd miltpoeder wordt aan-

Sluiten