Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mon veroorzaakt een plaatselijke hyperaemie van de vrouwelijke geslachtsorganen, doch is overigens, ook in groote doses, zonder werking op den bloedsomloop en eveneens op de ademhaling. Of locale vaatwerkingen in andere gebieden dan die der geslachtsorganen voorkomen, is nog niet uitgemaakt. De werking van menformon op de menschelijke baarmoeder bestaat, behalve in de reeds boven genoemde bevordering van den groei, in een specifieken invloed op het slijmvlies (verdikking, ontwikkeling van de proliferatiephase). Yoor zoover men niet over de chemisch-zuivere stof beschikt, en op het oogenblik ook nog, waar dit wel het geval is, moet het hormoongehalte van de preparaten door de dierproef (inspuiten bij gecastreerde ratten of muizen) worden vastgesteld, waarbij als eenheid gedefinieerd is de werking van 0,0001 mg van een internationaal standaardpreparaat.

Behalve de juist genoemde, hebben nog andere stoffen qualitatief dezelfde werkingen, waarvan de voornaamste zijn: één met de formule C18H2403 (Doisy's Theelol, trihydroxyoestrine, Marrian's Oestril) en één met de formule (Dihydroxymenformon, dihydrofollikel-

hormoon, Oestradiol). Van de laatstgenoemde wordt ook een ester (benzoaat) beschikbaar gesteld (Dimenformon Progynon B), die een meer geprotraheerde werking heeft; hiervoor is nu op de juist genoemde conferentie een tweede internationale eenheid vastgesteld gekenmerkt door het bronstverwekkende vermogen van 0,0001 mg van het oestradiolbenzoaat. De hierin uitgedrukte eenheden worden als „benzoaat"eenheden aangeduid.

Klinische toepassing. Het follikelhormoon is aangewezen bij die toestanden, waar een gebrek daaraan in het lichaam kan worden verondersteld; dat is dus in de eerste plaats de hypoplasia genitalis, al dan niet begeleid door amenorrhoe en/of steriliteit. Er wordt opgegeven, dat men in lichte gevallen reeds met 600 E. (internationale eenheden) dagelijks, per os, toekomt. Anderen geven evenwel dezelfde dosis, en meer, parenteraal (hetgeen met een

Sluiten