Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gebruikt, om de darmbewegingen aan te zetten. Doseering als sub b.

g. Vergiftigingen. Insuline wordt als antidotum bij cyaanvergiftiging gebruikt; bij chronische alkohol-intoxicatie (delirium tremens) en bij ontwenningskuren van morphine en dergelijke.

h. Plaatselijke aanwending. Insuline wordt door sommigen plaatselijk toegepast, b.y. door opdruppelen bij ulcus cruris, als zalf bij ulcus corneae, en als strooipoeder (met boorzuur) bij eczemen van den uitwendigen gehoorgang.

In bijna alle beschaafde landen mag de naam insuline slechts aan die preparaten worden gegeven, die onder een behoorlijke controle staan, wat oorspronkelijk in overleg met het Toronto-comité geregeld is. Nederland is een van de weinige landen, waar de naam Insuline niet wettelijk is beschermd, en waar dus ook niet-geijkte en niet behoorlijk gecontroleerde preparaten onder dien naam in den handel kunnen komen. Tot dusverre heeft dit practisch niet tot misbruik geleid. Het oudste preparaat hier, ja feitelijk van het geheele vasteland, is het Insuline Neerlandieum (Organon), dat op verzoek van het Toronto-comité door het Pharmaco-therapeutisch Laboratorium der Universiteit Amsterdam wordt gecontroleerd. De gangbare verpakking is: 1 cm3 = 20 E., in fleschjes van 5 cm3; 5 cm3 = 100 E. Verder 1 cm3 = 40 E., 5 cm3 = 200 E.

Andere Nederlandsche preparaten: Insuline Blomberg en Gamma.

Amerikaansche preparaten: Lilly, Muiford, Squibb, Stearns.

EngelscJie preparaten: Boots, Burroughs Wellcome en A.B.

Duitsehe preparaten: Degewop, Hoechst, Schering.

Deensehe preparaten: Leo, Novo.

Alle preparaten worden in de bovengenoemde oplossingen met 20 en 40 eenheden per cm3 geleverd, sommige ook met 60 en 80 per cm3.

Sluiten