Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te isoleeren. Door velen is aangenomen, dat dit hormoon identiek is met dat, wat uit urine, zoowel van vrouwen als mannen wordt geïsoleerd en dat ook in staat is bepaalde mannelijke geslachtskenmerken na castratie weer tot ontwikkeling te brengen. Deze laatste stof is in 1934 door Butenandt onder den naam androsteron zuiver bereid, terwijl door Ruzicka een semi-synthese langs chemischen weg met als uitgangsproduct cholesterine werd gevonden. Deze stof is waarschijnlijk met het testosteron chemisch verwant en ook met menformon en progesteron. Terwijl bij androsteron uit urine de eenheid in 0.1 mg wordt gevonden, is dit bij testosteron uit testis reeds bij 0.01 mg het geval.

Het androstandiol, een reductieproduct van het androsteron schijnt in zijn werking tusschen dit en het testosteron te staan.

Bij orgaanpreparaten uit testis is het niet mogelijk in die hoeveelheden, die men gewoonhjk pleegt te geven, langs biologischen weg eenig hormoon aan te toonen. In de therapie zijn trouwens eenigszins controleerbare invloeden van het toedienen van dergelijke preparaten niet waargenomen. Men heeft aan deze vaak yohimbine, strychnine en andere excitantia toegevoegd en dan aan deze samenstellingen werkingen toegeschreven, die ook reeds aan deze stoffen alleen toekomen, die men als aphrodiasiaca aanprijst. Zulke combinatie-preparaten kan men echter nauwelijks meer tot de orgaanpreparaten rekenen.

Yan de Jiormoonpreparaten was tot dus verre nog slechts dat, wat uit urine wordt bereid in den handel en dat ook pas sinds de laatste jaren. Het schijnt op het voor de praktijk belangrijke gebied van de prostatahypertrophie in meer dan 2/3 der gevallen op succes te mogen bogen. Het preparaat werd hiervoor het eerst op instigatie van Laqueur door den uroloog van Cappellen toegepast en wordt sindsdien meer en meer gebruikt.

Een rechtvaardiging van deze therapie met mannelijk

Sluiten