Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gezigtsbedrog, daardoor voortgebragt, dat de van de kern uitgaande verlenging zich plotseling en scherp tegen de oorspronkelijke kern nederlegde. In elk geval behoort het tot de zeldzame uitzonderingen.

Azijnzuur lost in fijne vaten het kringswijs vezelvlies op. zoodat de dwars ovale kernen in massa vrij ronddrijven; de eigendomrnelijke vezels van het middelste slagadervlies worden door azijnzuur bleek, doorschijnend, maar niet opgelost; de donkere strepen en punten blijven onveranderd. Azijnzuur is dien ten gevolge een goed middel, om ze in haren zamenhang daar te stellen.

In zeldzame gevallen krullen zich de eigendommelijke vezels van het middelste slagadervlies even als bindweefsel-bundels.

Eigenlijk bindweefsel komt echter in het kringswijs vezelvlies der slagaders niet voor, ook niet ter verbinding van deszelfs afzonderlijke lagen , zoo als dikwijls wordt opgegeven. Daarentegen heb ik somtijds, zoo als gezegd is, slukken van het gestreepte vaalvlies zelfs nog in de buitenste lagen van het kringswijs vezelvlies aangetroffen. RausciiEL (1) zag op alle fijne doorsneden der aorta de lagen der eigendonnnelijke vezels door middel van doorschijnende, fijne tusschenschotten afgescheiden, waarmede derhalve de eigendommelijke vezels in alle rigtingen doorweven moesten zijn, Als aan eene slagader, nadat zij met houtazijn behandeld en in water weder geweekt was, dit middelste vlies werd afgetrokken, dan werd het gemakkelijk in lagen gesplitst, die niet door vezels, maar door eene witte, kleurlooze, doorschijnende zelfstandigheid gescheiden Varen. Stukken daarvan bleven somtijds aan de dwarse vezels hangen. Ik twijfel er niet aan, of datgene, wat RausciiEL hier gezien heeft, zijn deeltjes geweest van het gestreepte vlies, waarvan men dien ten gevolge zeggen kan, dat het niet alleen het binnenste overtreksel van liet kringswijs vezelvlies vormt, maar ook deszelfs afzonderlijke lagen vfin elkander scheidt. RausciiEL telde in de aorta 44, in de carotis 28, in de art. axillaris IS door zulke tusschenschotten gescheidene lagen; in de andere slagaders zouden zij ontbreken. Naar buiten toe worden de stukken van het gestreepte vlies zeldzamer.

• (1) t. n. p., p. 11.

Sluiten