Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VATEN l)ER HERSENEN.

gels, welke zich bij gevorderden ouderdom met kalkzouten opvullen of incrusteren.

De vaten der hersenen en des ruggemergs behooren tot de fijnste des ligchaams; de haarvaten bestaan slechts uit het primaire vaatvlies. Zij vormen digte netten in de graauwe zelfstandigheid; in de witte zijn zij spaarzaam verdeeld. De stammen, die bloed naar de centraalorganen toe en het verbruikte wederom afvoeren, vertakken zich het fijnst in een bindweefsel, hetwelk de oppervlakte der centraalorganen overtrekt, en verlengsels naar binnen en in hunne holten afgeeft. Er ontstaat daardoor aan de oppervlakte der hersenen en des ruggemergs een fijn, zeer vaatrijk vlies, de pin mater; hare verlengsels in de hersenholten zijn de plexus choroidei. De pia maler slaat tot de hersenen in dezelfde verhouding, als het periosleum tot de beenderen, en de plexus choroidei kan men met het beenmerg vergelijken. Bij de hersenen was het even als bij de beenderen van belang, dat de continuiteit van het weefsel niet door belangrijke kanalen werd afgebroken, daar voor de inwerking van de primitiefbuizen op elkander, hier voor de vastheid der zelfstandigheid; beide bezitten tot dit doel een omhulsel, waarop de vaten zich voorloopig verdeelen, om slechts in fijne en zeer fijne takjes naar binnen te dringen. Daar echter van de oppervlakte uit door middel der fijne takken een voldoende toevoer voor het geheele orgaan niet mogelijk is, zoo hebben de centraalorganen, even als de beenderen, holten, waarin de bloedvaatstammen van enkele punten afkomen, en weder in de holten een weefsel, waaruit zij in dunne takjes naar binnen dringen, en de vaten, die van de oppertlakte afkomen, ontmoeten. De plexus liggen niet vrij in de hersenholten, zoo als men dikwijls hoort beweren, maar zenden talrijke bloedvaten in de hersen-zelfstandigheid. Echter schijnt ook het plasma, dat uit de vaten der plexus naar buiten treedt, onmiddelijk door resorptie in de mergzelfstandigheld, over te gaan, om haar te doortrekken. Lymphevaten zijn in de zelfstandigheid der centraalorganen niet bekend, maar wel in de omhulsels.

Het epithelium der plexus, even als het llimmer-epithelium der holten, werd reeds vroeger beschreven. De bindweefsellaag aan de oppervlakte, pin maler, is met een plaveisel-epithelium, dat in

Sluiten