Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gansche dikte bewegingsvezels bevat, omdat prikkeling der achterste strengen bewegingen veroorzaakt (1), en omdat na zijne doorsnijding de beweging zich verzwakt toont (2). Met betrekking tot het beloop der vezels kwam hij tot andere resultaten dan Valentin, en vond, dat de motorische zenuwen, opstijgende, allengs digter bij de middellijn van het ruggemerg, d. i. l.ij de overlangsche voor komen (5), totdat zij zich eindelijk kruisen, wat bij de zenuwen der achterste extremiteiten reeds in het verlengde merg, bij de zenuwen der buik-ledematen in den pons Varolii geschiedt. De zenuwen der uitstrekkende spieren liggen volgens zijne proeven bij den kikvorsch achter de zenuwen der buigspieren, digter bij het staarteinde van de wervelkolom ; bij zoogdieren scheen het hem toe, dat de vezels der uitstrekkende spieren in de voorste streng liggen, de vezels der buigspieren deels in de achterste, deels in de voorste streng. JYogtans zouden de zenuwen tot zekere bewegingen naast elkander gerangschikt zijn, die van de buigspieren van eene extieinileit bijeen, die van de uitstrekkende even zoo; dikwijls zou er op eene beperkte prikkeling van het ruggemerg eene contractie ontslaan van eene enkele groep spieren. In strijd met de laatstgenoemde niet alleen, maar ook met de proeven van Magendie , deelde onlangs Longet aan de Fransche academie de resultaten van zijne proeven bij zoogdieren mede (4), volgens welke de voorste wortels en de voorste strengen in het geheel geen gevoel zouden bezitten: de voorste strengen zouden uitsluitend voor de beweging dienen; door de achterste strengen zoude geene spierbewegingen tot stand gebragt worden.

Uit het verlengde merg gaan de meeste, zoo niet alle zenuwvezels in de hersenen over; zij zetten zich door de brug van Varolius heen in de hersenschenkels, ten deele in de kleine''hersenen

(1) Door reflexie?

(2) Ook Baker lieeft dit waargenomen, maar uit de uitputting en liet vernis van het gevoel in de extremiteiten verklaard.

(3) Met de opgave van Bodge, dat de zenuwen der uitstrekkende spieren in liet ruggemerg van den kikvorsch verder naar achteren liggen dan de zenuwen der buigspieren, stemmen proeven van Engelhardt (Muller's Archiv 1341 s 206) overeen.

(4) Cowjjtes ren dus, 1810 , 28 pee.

Sluiten