Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drische voor. Wharto.n Jones (1) schat het meerendeel der oorkristallen , welken hij overigens eenen regelmatigen vorm ontzegt, bij den volwassenen mensch op 0,004"' lengte; Krieger geeft voor de lengte der kristallen bij de zoogdieren op 0,0012"', voor de breedte 0,001'"..;

Over de ligging en verbinding der kristallen loopen de meeningen nog uiteen. In de zakjes van den labyrinth vormen zich twee hoopjes, welke vóór Huschke als massa's zenuwmerg beschouwd werden ; eenmaal vond echter Huschke ook in de vloeistof uit de cochlea van een kind hoopjes mikroskopische kristallen , van ongeveer 0,0006'" lengte, achtzijdige zuilen, die Biet vier vlakten puntig toeliepen (2).

Volgens Breschet (5) bevat het oor der zoogdieren twee otolithen, den eenen in den sncculus hemi-elliplicus, den anderen in den sacculus rotundus; zij vertoonen zich als kleine, glinsterende, in de vloeistof zwevende wolkjes; Breschet heeft ze afzonderlijk uit het oor van verscheidene zoogdieren afgebeeld (4). In gedroogde en niet gemacereerde rotsbeenen van menschelijke embryonen vond hij eveneens kleine hoopjes van eene krijtachtige stof, digt bij de punt der cochlea (5). Jn tegenspraak met deze waarnemers beweert Krause, dat de kristallen ten deele los in de vloeistof zwevende gehouden worden, ten deele aan de wanden der sacculi en in kleinere hoeveelheid zelf aan die der ampullen aanhangen ; zoo vond hij het in het gehoororgaan van den mensch , waar, welligt door beginnende rotting, de zamenhangende kristallen uiteen geraakt waren. Bij het kalf zag ook Yalentin (6) de kristallen in regelmatige, weeke hoopjes op de binnenvlakte van den vliezigen voorhof.

Wij bezitten chemische analysen der otolithen van visschen door Barruel (7) en Krieger (8), der kristallen uit het oor der vo-

(1) Todd. Cyclopedia. Art. Hearing-

(2) Isis 1833. p. 676.

(3) t. a. pl. p. 73, PI. IV.

(4) t. z. pl. Pl. V eii VI. ,

(5) t. a. pl. p. 113.

(6) Repen. 1838. p. 33.

(7) Breschet t. a. pl. p. 73.

(8) t. a. pl. p. 18.

Sluiten