Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stekende of knagende pijnen op eene kleine, omschrevene plek der maagstreek, die ook buiten de aanvallen, voor drukking gevoelig is, die belden, na rijkelijke maaltijden en het gebruik van vaste spijzen en bij het liggen op den rug (waarbij de chymus en het zure maagsap ligter de naar achteren en boven gezetelde zweer bereiken kan) toenemen; verder rugge pijnen (door irradiatie van de gewaarwording); bloedbraking ; de jeugdige leeftijd en het geslacht van den liidèr (want de kanker vertoont meerdere voorliefde voor den meergevorder den ouderdom en het mannelijke geslacht); de meer bleekzuchtige dan wel cachectische en kankerachtige kleur der huid, die zich echter eerst eenigen tijd na de plaatselijke aandoening openbaart, terwijl zij bij de cardtalgia chlorotica vóór de pijn , de braking enz., aanwezig is. (Zie bij ziekten van de maag).

NB In het darmkanaal treft men de eenvoudige chronische ronde of doorborende zweer alleen m het bovenste, dwarse gedeelte van het duodenum aan, waar zij dezellde anatomische kenmerken als de maagzweer aanbiedt.

maag- en darm-verweelcing.

De verweeking van het slijmvlies der maag (gastromalaciaï wier zitplaats altijd in den blinden zak en nimmer scherp omschreven is, wordt het menigvuldigst bij kleine kinderen waargenomen (kleurloos, geleiachtig); velen houden haar m dit geval voor geen ziekte-, maar voor een lijkverschynsel (van zelfvertering; zie 1 hl 11). Zij komt ook (gekleurd) bij volwassenen voor, en wel met acute ziekten der hersenen of hersenvliezen verbonden, ol ten gevolge van acute dyscrasiën (als zoogen. doodelijke ontaarding dezer laatsten). De gevoelens over den aard en de naaste oorzaken dezer verweeking zijn zeer verschillend; men beschouwt haar: als eene zelfvertering der maag, na den dood; als een gevolg van de chemische inwerking van het maagsap op de doode maagwanden, of van de oververzuring van het maagsap (door ziekelijke mnervatieï en van het bloed, of van ontsteking van den n. vagus en der maagrokken; als eene koudvurige ontbinding, ten gevolge van de opheffing der stofverwisseling, na anaemie of bloedstilstand enz. — Deze verweeking vertoont zich in twee vormen, als geleiachtige en als bruine (kleurlooze en gekleurde; zie II. hl. 2), en kan zonder twiifel door zeer verschillende oorzaken te weeg gebragt worden.

\ Geleiachtige maagverweeking. Zij is hoofdzakelijk eene ziekte van den zuigelingsleeftijd en komt inzonderheid bij slecht gevoede cn scrofuleuse kinderen voor. Altijd neemt men bij deze ziekte eene algemeene, vooral in het darmkanaal in het oogloo nende anaemie, algemeenen collapsus en uittering der spieren waar; fn de maag zelve kan men volstrekt geen teeken van prikkeling, congestie of ontsteking ontdekken. Dikwijls berust zij, volgens rokttansky op eene ziekte der hersenen , vooral op hypertrophie van dit ingewand en hydrocephalie; misschien wordt zij in die gevallen te weeg gebragt door eene ziekelijke innervatie van den nerv vwus met oververzuring van het maagsap. Wgens eïigel, wordt ev"als eerste voorwaarde ter ontwikkeling van maagverweeking, eene lang aanhoudende anaemie en athrophie van het slijm- en spiervlies der maag vereischt, waarop dan eerst door de inwerking van het normale maagsap, bij eenen ledigen toestand van het >«gewand

Sluiten