Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den slokdarm, de maag en het middelrif, in haren zamenhang verstoord worden.

c) Doorboringen in de p is werk t u i gen.— «) De nieren bersten somtijds bij hevige schuddingen, ook ondergaan zij eene doorboring bij de opening van abscessen. — /?) Het nierbekken en de ureteres verscheuren nagenoeg nimmer, hoogstens ten gevolge eener bovenmatige uitzetting met ontsteking gepaard. — y) De pis blaas scheurt zeer zelden bij sterke overvuiiing en uitzetting, gewoonlijk ten gevolge van ulcerative verwoesting (van binnen of van buiten af); ook kunnen moeijelijke verlossingen (hetzij door werktuigen, hetzij door het hoofd van het kind), hevige schuddingen enz., tot verscheuring van dit ingewand aanleiding geven. — o) De pisbuis ondergaat door hevige kneuzingen en schuddingen van den bilnaad, door pissteenen, onvoorzigtig catheterismus (nieuwe wegen), maar vooral door ulcerative verwoestingen, eene scheiding van den zamenhang.

d) Doorboringen in de gesl a ch ts werk tuig en.— a) De scheede verscheurt somtijds bij moeijelijke verlossingen en door ruwe kunsthulp bij dezelve, of zij wordt door een verzweringsproces doorboord. /9) De uterus is het meest in den zwangeren toestand (somtijds reeds in het midden der zwangerschap, wanneer

.zijne massa niet ter volkomene ontwikkeling toereikende is), maar vooral in zijn onderste gedeelte, gedurende de baring aan scheuring onderhevig; ook kunnen ulcerative verwoestingen (van kanker achtigen of puerperalen aard) de oorzaak worden van doorboring der baarmoeder.— y) In de eijerstokken heeft er bersting van een blaasje van de graaf plaats, bij de menstruatie (of alleen bij de bevruchting?).— rf) In de mannelijke gesl ach tsdeelen komen scheidingen van den zamenhang alleen ten gevolge van verettering en verzwering voor.

Sluiten