Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetroffen. Ook wordt het losse celweefsel achter het coecum menigmalen door ontsteking [perityphlitis; I. hl. 359), die gaarne in ettering overgaat, aangetast. — De darmkanker is, behalve in den endeldarm, het meest in het coecum gezeteld. — Waterzucht van het wormwijze verlengsel (I. bl. 343) komt na sluiting van deszelfs monding tot stand. — De draadkopworm, trichocephalus dispar (I. bl. 152) wordt bij typhus veelvuldig in den blinden darm aangetroffen.

Ziekteverschijnselen. Ziekten van den blinden darm veroorzaken opgezetheid, hardheid en pijn in de ileo-coecaal streek, en deze verschijnselen gaan niet zelden met buikverstopping, gevoels- en bewegingsanomalicn in de regter dij gepaard.— Het zoogen. coecaal geruisch is een gegorgel, dat bij het indrukken der ileo-coecaalstreek meer gevoeld dan wel gehoord en door het vocht veroorzaakt wordt, dat zich in den blinden darm of in het onderste gedeelte van het dunne darmkanaal heeft opgehoopt.

d) De karteldarm bezit een van vlokken ontbloot, met groote, wijdmondige, solitaire slijmklieren bezet slijmvlies, dat zeer ligt aan ontsteking en verwoesting lijdt. De colitis (I. bl. 338) kan, naarmate van hare hevigheid en gevolgen, eene catarrhale, croupeuse, ulcerative ol septische zijn, en over eene groote oppervlakte uitgestrekt, als dysen terisch, of tot de slijmblaasjes beperkt, als diarrhoisch proces voorkomen (I. bl. 339). — De verwoesting van het slijmvlies bestaat hoofdzakelijk in de dyscnterische (I. bl. 341), en d i arr hoïsche (I. bl. 339), zelden inde typheuse verzwering (I. hl. 166) of catarrhale phthisis. — Bloeding (II. hl. 51) komt niet zelden ten gevolge der genoemde verzweringsprocessen tot stand. — Vernaauwing (II. bl. 128) en verwijding (II. bl. 129) kunnen van zeer verschillende omstandigheden afhangen, inzonderheid echter is de eerste het gevolg van den loop.

Ziekteverschijnselen. De ziekten van den karteldarm veroorzaken levendige, snijdende zoogen. koliekpijnen , dikwijls met persingen, hardnekkige verstopping of diarrhoe (van waterige, slijmige, bloedige of rottige hoedanigheid).

e) De endeldarm, van een los celweefsel (dat niet zelden de zitplaats van eene etterige ontsteking, periproctitis; I. bl. 359, is) omgeven, is aan de volgende ziekten onderhevig: aan catarrhus (I. bl. 343), die hypertrophie, hlennorrhoe, polypeuse woekeringen, verzwering en vernaauwing van het rectum na zich kan slepen (druipercatarrhus en druiperverzwering van den endeldarm; I. bl. 343); — aan varicositeiten der speenaderen (II. bl. 115) en aan haemorrhoïdaalzweren (I. hl. 343); — aan bloeding (II. bl. 51); — aan kanker (I. bl. 198), die in den vorm van een' ringvormigen vezelkanker, van uitgestrekte scirrheuse ontaarding en van scirrheus geïnfiltreerde slijmvliespolyp voorkomt; aan vernaauwing (II. bl. 128) en verwijding (II. ld. 129); — aan uitzakking, atresie, hypertrophie deisluitspier (II. bl. 72) en fissura ani.— Van de entozoa komt de aarsmade (nscaris vermicularis; 1. bl. 152) in den endeldarm voor.

Ziekteverschijnselen. De ziekten van den endeldarm brengen eigenaardige pijnen (stoelpersing, jeuking), loozen stoelgang, afgang van win-

II- 18

Sluiten