Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar desniettemin duor dezelfde behandeling alü het vorige, namelijk door de behandeling met zuren, kan worden afgescheiden. Het. is zeker, dat in de beenderen de phosphorzure kalk reeds als eene tweeledige verbinding gedurende liet leven aanwezig is; want de meekrap, welke door de beenderen van bet levende dier uit het bloed wordt opgenomen, wanneer men dieren met deze zell'stan digheid voedt, heeft verwantschap tot den phosphorzuren kalk, maar niet tot de afzonderlijke grondstoffen van denzelven.

Deze en vele andere tweeledig zamengestelde zouten, het meest chloorsodium, chloorpotassium, chloorammonium, zwavelzure potasch, koolzure potaseh, zwavelzure, koolzure en phosphorzure soda en dubbel koolzure ammonia, komen deels in de bloed wei, deels in de afgescheidene vochten voor; zij worden door middel der gewone scheikundige herkenningsmiddelen aangetoond, maar dikwijls ook bij het verdampen der vloeistof in den vorm van mikroskopische kristallen nedergeslagen. Uit de urine waren deze kristallen reed» aan de oudere waarnemers, b.v. Lepermüm.eii, bekend. In hel zaad werden zij door Vauqueun (1), in eiwit door Raspajl (%), in de lymphe door H. JVasse (3), in de allantoïs vloeistof door Gurlt (4) waargenomen. (ü) heeft ons op de mikroskopische kris¬

tallen in de uitwerpselen van typhuslijders opmerkzaam gemaakt, en geloofde, dat zij tot de herkenning van den typhus konden gebezigd Morden. J. Müu.er (6) vond ze ook in andere uitwerpselen. IIarrison (7) ontdekte kristallen uit phosphorzure ammonia en bitteraarde op sommige deelen van het buikvlies en der arachnoidea, en na hem heeft voornamelijk Glugh dit onderwerp vervolgd en de kristalvormen uit vele gezonde en zieke vloeistoffen en weefsels beschreven (8). De kristalvonnige sedimenten der urine werden dooi Vigla naauwkeuriger onderzocht (9). Onlangs beschreef IliiNE-

(1) Ann. de Chimie et de Physiquo. IX, 64.

(2) Système de Chimie org. § 1507. PI. VIII, fij. 12.

(3) Tiedemann und Trevirancs Zeitschrift. V. 1. S. 3(1.

(4) Verg. Physiol. S. 544.

(5) Müller's Archiv, 1836. S. 258. Taf. XI.

(6) t. a. p. S. 261.

(7) Fricke ii. Oppe.nheim Zeitschrift. 1S36 II, 510.

(8) Anatomisoh-mikroskoj). Vnters. S. 80. Taf. IV. V.

(9) L'Experience, 1838. No. 26, 27.

Sluiten