Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem nieLs anders, dan juist de verbinding van choleïnezuur en soda, welke het wezenlijke bestanddeel der gal uitmaakt. Demarcay's methode om het choleïnezuur daar te stellen is de volgende: ossengal wordt tot droogte toe uitgedampt, vervolgens in water opgelost, en met verdund zwavelzuur bij eene zachte warmte zoolang uitgedampt, dat de vloeistof troebel wordt; daarna laat hij ze in de koude staan; het zuur, dat zich als een groen bezinksel afscheidt, wordt met gedestilleerd water gewasschen, in wijngeest opgelost, het zwavelzuur door barytwater en met aether het weinige bijgemengde margarinezuur verwijderd. Of de gedroogde gal wordt in water opgelost, door onzijdig azijnzuur-loodoxyde nedergeslagen; de nederslag wordt voor een gedeelte in wijngeest opgelost en deze oplossing door zwavelwaterstof ontleed, doorgezegen en uitgedampt.

Het drooge choleïnezuur is geel, sponsachtig, gemakkelijk tot poeder te brengen, en van eenen zeer bitteren smaak. Het is in aether onoplosbaar, gemakkelijk oplosbaar in water, en nog gemakkelijker in wijngeest. Uit de gal kan het door plantenzuren niet worden nedergeslagen, en wanneer het eenmaal door minerale zuren is nedergeslagen geworden, dan slaan ook azijnzuur, wijnsteenzuur en citroenzuur het uit zijne verbindingen met alkaliën neder. Het choleïnezuur drijft het koolzuur uit zijne verbindingen met alkaliën en aarden uit, en vormt met deze laatsten zure zouten. Yan de choleïnezure soda is reeds sprake geweest.

De formule van het choleïnezuur is volgens Demarcay N2 C41 H66 0i2 ; volgens Dumas en Pelouze N2 C42 H72 On; het atoomgewigt: 3040,86.

De gal gaat niet in rotting over, wanneer het slijm aan haar onttrokken is ; in de hitte zwelt het choleïnezuur op, verbrandt met eene sterke, veel roet gevende vlam, en laat eene volumineuse kool achter. Zoo de waterige oplossing van het choleïnezuur met zoutzuur, zwavelzuur of phosphorzuur gekookt wordt, dan ontstaat er taurine en eene met galhars overeenkomstige zelfstandigheid, choloïdinezuur volgens Demarcay. Volgens de formule van choleïnezuur van Demarcay, kan, zoo als Löwig aanmerkt, worden aangenomen, dat:

Sluiten