Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

torren, een metaalachtig glinsterend en groen licht terugkaatsen. Bij doorschijnend licht zijn de kristallen granaatrood, doorschijnend. Fijngewreven rormen zij een bruinrood poeder, hetwelk door het polijststaal glinsterend metaalachtig groen wordt. Het is moeijelijk oplosbaar in koud water, waaraan het eene zeer schoone, purperroode kleur mededeelt, gemakkelijker in kokend water, niet in aether en alkohol. In potaschloog lost het zich met eene schoone indigoblaauwe kleur op. Volgens Fritsche (1) zou het murexide inderdaad purperzure ammonia zijn. Het purperzuur laat zich niet afzonderlijk bereiden, en wordt, uit zijne zouten nedergeslagen, terstond in murexan veranderd. Door ontleding der purperzure ammonia met zouten kan men echter het purperzuur op andere bases overdragen. In zijne zouten bestaat het uit N,0 Ci6 II8 O10.

12. Murexan, N4 Cs H8 05 (purperzuur, Prout) ontstaat op velerlei wijze door ontleding van het murexide. De blaauwe kleur der oplossing van het laatste in potaschloog verdwijnt bij verwarming onder ontwikkeling van ammonia. Alsdan slaan zuren uit de kleurlooze oplossing het murexan neder als een uit geelachtig, als parelmoer glinsterende blaadjes bestaand nederslag. Uit de kokend heet verzadigde oplossing van murexide in water wordt door zoutzuur murexan nedergeslagen, onder vorming van ammonia, alloxan, alloxantine en pisstof. Zoo zwavel-waterstof door eene oplossing van murexide geleid wordt, dan wordt er murexan nedergeslagen , en in de vloeistof blijft er alloxantine en ammonia. Het murexan is een ligt, vlokkig, als zijde glinsterend poeder, dat zich in eene met ammonia vermengde lucht rood kleurt; in water en verdunde zuren is het onoplosbaar, oplosbaar in zamengedrongen zwavelzuur. De oplossing in ammonia wordt aan de lucht blootgesteld, purperrood gekleurd, en zet kristallen van murexide af.

Het piszuur is eene der zwakste zuren, en verhoudt zich in zijne verwantschap tot bases nagenoeg als het koolzuur en de vetzuren. De meeste zouten zijn moeijelijk oplosbaar in water, gemakkelijk in eene overmaat vanpotasch, en vormen witte, aardachtige, smaak— looze poeders. Het potasch-, soda- en ammoniazout behoeven voor* hunne oplossing nagenoeg 500 deelen water.

(1) Löwig, Orga?iisc7ic Chemie, II, 129.

Sluiten