Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graden onder 0 tot eene witte, uit naaldvormige kristallen gevormde massa verstijft. Het is zeer zuur, van eenen ranzigen reuk en smaak. Het specifiek gewigt is = 0,898. Het is niet in water oplosbaar, maar in alle verhoudingen in alkohol. In het luchtledige kan men het zuur onveranderd overhalen.

100 deelen elaïnezuur bestaan volgens "n arrentrap uit.

koolstof . . • 76,o9, 76,45. waterstof. . . 12,05, 12,18. zuurstof . . . 11,88, 11,57.

De formule is C44 II78 04 ; het atoomgewigt is = 4249,84

Bij de overhaling wordt het elaïnezuur voor het grootste gedeelte ontleed. Er worden vetzuur, koolzuur, gekooid waterstofgas gevormd , en er blijft kool achter. Het vetzuur (C,0 H16 03) ontstaat slechts door drooge overhaling van elaïnezuur en olinezuur; het komt voor in witte, parelmoerachtig glinsterende, smalle blaadjes; het smaakt en reageert zwak zuur, smelt bij 127% en is in koud water moegelijk oplosbaar. Onder den invloed van salpeterzuur wordt het elaïnezuur in een groot aantal van verschillende zuren, met name kurkzuur, pimelinezuur, adipinezuur en lipinezuur , ontleed. Salpetengzuur ontleedt het elaïnezuur in elaïdinezuur en een rood, olieachtig ligchaam. Zoo elaïnezuur met potasch-hydraat verhit wordt, dan ontwikkelt er zich waterstof, en er ontstaan azijnzuur en olidinezuur, benevens eene kleine hoeveelheid koolzuur en zuringzuui.

Het elaïnezuur gaat met het zwavelzuur eene soortgelijke verbinding aan, als het stearine- en margarinezuur; de verbinding wordt elaïne-zwavelzuur genoemd. Het elaïnezuur drijft het koolzuur uit zijne verbindingen uit. De elaïnezure zouten kristalliseren niet gemakkelijk; de oplosbare zijn week, ligt smeltbaar, gemakkelijker oplosbaar in wijngeest dan in water. De elaïnezure potasch en soda worden in eene toereikende hoeveelheid water in dubbel elaïnezuur zout en vrije basis gescheiden. Elaïnezure soda

is met de stearinezure in de gal bevat.

De elaïnezure glycerine (?), welke oleïne of elaïne genoemd wordt, bezit in verschillende vetsoorten eenen verschillenden graad van smeltbaarheid. De elaïne van reuzel wordt bij + 73 vast, die van

Sluiten