Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het cerebrinezuur gaat met alle bases verbindingen aan. Wanneer men zijne alkoholische oplossing met potasch, soda of ammonia zamenbrengt, dan ontstaat er een in alkohol onoplosbare nederslag. Met kalk, baryta en strontiana verbindt het zich regtstreeks. Het barytazout bevat op 100 deelen zwaaraarde 7,8 zuur. liet cerebrinezuur sluit zich door zijne oplosbaarheid in alkohol en aether allezins bij de vetzuren aan, doch onderscheidt zich wezenlijk daarvan door zijn hooger smeltpunt en de soort van het hydraat, dat het met water vormt. Wanneer het een eenvoudig naast bestanddeel is, hetgeen men nog betwijfelen mag, dan zou het reeds door zijn stikstofgehalte van de vetsoorten moeten worden afgescheiden.

7. OLEOPHOSPHORZUUR.

Behalve het cerebrinezuur komt er, volgens Frejiy (1), in de hersenen nog een ander vetzuur, oleophosphorzuur (acide oléopliosphorique) voor, eveneens gewoonlijk in zeepvormigen toestand, als sodazout.

Op de bij het cerebrinezuur opgegevene wijze bereid,"is het nog dikwijls met soda verbonden. Deze scheidt men met een zuur af en trekt de massa met heeten alkohol, die bij de verkoeling het oleophosphorzuur nederslaat. Bijgemengde elaïne verwijdert men door watervrijen alkohol, de cholestearine door alkohol en aether, waarin deze zich gemakkelijker dan oleophosphorzuur oplost, fntusschen blijven er aan dit zuur steeds eenige sporen van cholestearine en cerebrinezuur aanhangen.

In zooveel mogelijk zuiveren toestand is het oleophosphorzuur geel, als elaïne, taai, onoplosbaar in water en kouden alkohol, ligl oplosbaar in heeten alkohol en aether. In kokend water 'zwelt het eenigzins op. Wanneer het met polasch, soda en ammonia m aanraking komt, levert het zeepvormige verbindingen, die in alle opzigten met het aetherextract der hersenen overeenkomst bezitten. Het verbrandt in de lucht en laat eene sterk zure kool achter, waarin men de aanwezigheid van phosphorzuur herkent. Het oleo-

(1) Ann. de chim. et de phys. 1841. Aoüt.

Sluiten