Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Afdeelimj.

Bladz

Grondvormen van de ziekten van de luchtbuizen, van de longen, van het borstvlies en derzelver m oorsprong verschillende soorten ... 10,, t. Atrophie

Verwijding der luchtbuizen (cirrhosis pulmonum) . 180*

II. Bloedovervulling, vochtstilstand, ontsteking en afscheidingsafwijking.' ! ! . ! lSo'. Ontsteking en catarrhus der luchtbuizen (bronchitis en catarrhus pulmonum). . 183.

) Eenvoudige luchtbuisverkoudheid (catarrhus pulmonum). . . . I99

2) Acute luchtbuisontsteking (bronchitis acuta). , . . . 192'

3) Bronchitis capillaris (pneumonia notha). .........

4) Stikzinking (catarrhus suffocativus acutus) 195

5) Bronchitis chronica (slepende luchtbuisverkoudheid). ... -n/

6) Asthma humidum. . .

' ••••*.. 197

7) Bronchorrhoea chronica colliquativa, phthisis pituitosa, slijmtering. . 197! Bronchitis acuta infantum 00

Pneumonia, peripneumonia, longontsteking . ~,»{j

Borstvliesontsteking, pleuris en etterborst

Pleuritis mediastinimediastinitis. * . 007

Borstspierontsteking.

x °

In oorsprong verschillende soorten van den vochtstilstand in de luchtwegen. . . 29ö!

A) Longontsteking der oude lieden (pnenmonia senilis). oor*

B) Pneumonia typhosa (pneumotyphus) «or

C) Pneumonia biliosa (galachtige longontsteking). .

Dj Pneumonia rheumatica (rheumatische longontsteking). . *. ' 3„'

E) Exanthematische longontsteking • . • . _ _

F) Pneumonia pyaemica ol°"

G) Pleuris en longontsteking bij kraamvrouwen. ' *

H) Erysipelas pulmonum. ...

I) Pneumonia intermittens. f18'

IC) Slepende longontsteking. ' • • . 318.

mi ^0°S0ntsJckinS door zuiperkwaadsappigheid. . . .

M) Jichtige longontsteking *

N) Scorbutische longontsteking.. . 323-

III. Bloedvloeijing uit de luchtwegen. . 52i-

Bloedspuwing, Iongenbloeding, longenbêroêrtê. ! ] ! ' ' If'

IV. Waterzucht

A) Borstwaterzucht 1 * 548.

B) Oedema pulmonum. . 348.

V. Luchtverzameling (Pneumatosis). ...... 3G°'

A) Emphysema pulmonum 363,

B) Pneumothorax

VI. Homoeo- en heteroplasie. ... Z77.

Onware en ware melanosïs der longen.

Kanker der longen _ • • 382.

VII. Verkalking 586.

Lithiasis pulmonum.

VIII. Ingewandswormen

Acephalocysten der long. . 392#

IX. Tuberkelzucht t

A) Tuberculosis pulmonum, phthisis tuberculosaknobbellongtering.

B) luberkelzucht der luchtbuisklieren. ° e , • • • . o9o.

454.

Sluiten