Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontleedkundige kenmerken.

§55. Men vindt verzwering, sponsachtige uitgroeisels van het slijmvliesvervloeijen van deszelfs weefsel in eene stinkende pap, loslating van het beenvlies, en uitstorting van etterachtig vocht tusschen hetzelve en de beenderen der neusholte; beenverzwering en versterving van verschillenden omvang.

Oorzaken.

§ 56. Men heeft eene ozaena benigna s. simplex en eene ozaena maligna s. complicata onderscheiden (J. P. Frank); begrijpt men onder kwaadaardig neuszweer de kwaadsappige neuszweer, dan heeft deze onderscheiding iets voor zich; door neusontsteking, verwonding, pokken, mazelen, door overmatig gebruik van zeer scherpe snuif, door den prikkel van wormen in de neus- en voorhoofdsholten (1), enz. kunnen in overigens gezonde voorwerpen eenvoudige goedaardige, meestal slechts oppervlakkige neuszweren voorderagt worden; zij zitten meest aan de neusvleugels , aan het uitstekend gedeelte van het tusschenschot, verspreiden zelden eenen slechten reuk, en ïare afgescheidene stof heeft niet de slechte hoedanigheid van die der kwaad • sappige neuszweer. De beenderen worden niet aangetast, en wanneer de zieken de genezing maar niet door plukken in den neus en het losscheuren der korsten verhinderen, geuezen deze zweren ligt onder eene eenvoudige verzachtende behandeling. ö 9

§ 57. Elke slijmvloeijing en elke oorspronkelijk eenvoudige zweer van het slijmvlies van den neus kan echter in kwaadsappige individus hel karakter van kwaadsappige verzwering aannemen; dikwijls zullen misschien de beenderen der neusholte of hun beenvlies het primair lijdend deel zijn, en het slijmvlies van den neus eerst secundair in medelijdendheid betrokken worden. Ook behoeft er met eens vooraf eene slijmvloeijing of eene zweer aanwezig te zijn, ten einde het slijmvlies van den neus de zetel va» eene kwaadsappige ?iekle worde. In dezen zin heeft men dus eene nerische, kherzteke kankerachtige, herpetische, scheurbuikise, en eene droes-ozaena Van lepreuse ozaena vindt men melding gemaakt bij de ouden, en J. Frank spreekt ook van eene jichtige en pliceuse soort. De neusontsteking in roodvonk en mazelen kan in ozaena overgaan' (2)

§ 58 De veelvuldigste soort is de O. syphilitica (3). Deze is altijd verschijnsel van secundaire venusziekte, en meest zijn er nog altijd buitendien zweren, huiduitslag, beenaandoeningen aanwezig. Volgens Cdllerier en Utier, zou de ozaena zich uit de papuleuse sjphilide ontwikkelen; de he-

W™L™Qv tn,7r ^T' T?n?' d°°r °eStraS " de Toorho°f«kboezem, veroorzaakt, is door W indisch verhaald m Schudt s Jahrb. lid. X. S. 225.

(2) De verwoestingen van de coryza searlatinosa zijn bekend; maar dat de ozaena ook eene

zLrs iÏ7.maieien kaa zijn'zie me° »

^ f.,0Zaenl V00rnameUJk uit misbra* van kwikzilver ontstaat, eu ge.

Jahrb Bd VI ^ STttteT ™ ^ Wik

Jahrb. Bd. \I. S 121). Du gevoelen vereiseht eene ernstige onderzoeking. Ik moet bekennen

wiZ^etL^ix:mene gevallen van ^he —» *

Sluiten