Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•*) De altererende geneeswijze.

7,vf t79' tlle-i flteran,tia kunnen onder bepaalde aanwijzigingen tegen hirt ziekten gebruikt worden. Ik ken echter een i u ! T-,

iodium tegen krop eene hartverweeking schijnt veroorzaakt en dE d 7" dood na zich gesleept te hebben. Bgz«Le«eJ™^S^LfïEJT genoemde VAisALVA'sche hongerkuur. Het voornaamste daarvan bestaat daarin, om e \oe ing der lijders op het allerminste te brengen en den hoogst mogehjken graad van zwakte voort te brengen. Albertini verbindt hier nol bloedontlastingen mede. In hopelooze gevallen en wanneer niet een te snel zinken der levenskracht te vreezen staat, verdient deze fophmrW i laatste toevlugt beproefd te worden. Dezelfde hedpnL' ,!s eene

herhaalde bloedontlastingen geopperd hebben, gelden oók°hier.

5) Leefregel in hartziekten

avondmaaltijden wachten en altijd zorg dragen dat alle af ■, u -i gen vrij plaats grijpen. * 8 ' alle af~ en UIt^heidin-

I W E E D E AFDEELIffG. Grondvormen der ziekten van het hart.

I.

hypektropuie.

HTRopmr^BBrDIrAn(HYPEIlSARC0SIS C0RDIS; hwehcardio-

ROPHIA PIORRr■ COR B0VINÜ3I; VERMEERDERING VANZELF STANDIGHEID, VERGROOTING VAN HET HART.

','t r T —•D; * r ïïtj. s ï r,^ r pp s-va

J Copland in l i ' T ~ Pü™BY' in Philos- vol LI. 2. _

j. kopland, in Lond. med. repos. Tol. XX. d 17 1s<>9 r t« ,, ,

Chir. review, Nro 48 „ 407 P' ' ' ~ J' ^50», m Med. and

pharm. miUt. Vol X p 366 ' a SfAD' ln Recuei1 de mém- de méd., chir. et

' ; >oi- A- P- •>»». — Asdsat,, Anat. pathol. Vol. II n 2RA r..

BEt) in Kecneil. périod. Vol XII ~i p . ' Lecuehvï-

410 r„, . P' * — Balhe, m Joum, de méd. Vol. XUI d

' ln MaSaz- Bi- I- P- 86. _ Seiiee, in Hor.Vs N. Archiv'.

Sluiten