is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpt bijzonder... Hij was kapitein geweest, had tegenslag met zijn schip, moest nu als matroos varen... 't Was te Kopenhagen... 'k heb hem nooit weergezien...

— Lille Hanne, gij ook zijt heden triestig, ik voel het...

— Ik, wel neen, waarom zou ik triestig zijn, ik wil het niet zijn !

Zij dronken stout, zaten te turen naar het zwarte bier. Plots, zonder overgang,met hortende stem sprak Lille Hanne, en zij was zeer bleek.

— Tille, ja, ik ben er erg aan toe.., ik heb mijn kuur weer... Ik voel me stikken hier... Och, gij kent het leven niet, gij meent u ongelukkig, maar weet niet eens hoe zwaar het een mensch kan gaan. Gij kent me niet... hier kent men Lille Hanne niet! Zij is niet zoo deftig als ze schijnt, zij is een arm, ongelukkig schepsel...

— Tille, klaag gij niet... u verteert geen zondige onrust. Ik weet niet eens of ge mij begrijpen kunt, de menschen begrijpen mij nooit, vinden mij maar slecht... en ik wou zoo gaarne goed zijn en rustig, 'k Heb gestreden tegen mezelf, God gesmeekt.. Niets heeft geholpen,., en nu geef ik het op, ik kan niet langer... nu mag er gebeu-