is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïGii. liet 1 eglement laat het niet toe! Die oude mannekens zijn gewoonlijk koppig... Wij staan het echter niet toe... Het advies der bevoegde ambtenaren was eensluidend: Onmogelijk! Waar zou het ons heenleiden ! Alleman moet geschoren zijn in het gesticht, dat eischt de properheid, de gezondheid, de tucht! Ja, de tucht!... En gij steunt zoo iemand in zijn gril om anders te zijn dan zijn kameraden, om opstand te maken tegen het reglement nog voor hij opgenomen is!

— Is het reglement formeel, vroeg de Schoolmeester.

— Zeer formeel! Het gesticht, al de gestichten zijn ontegensprekelijk modelinrichtingen in dezen tijd geworden. De weesjongens zijn geen lijkdragers meer.

— Neen, erkende de Schoolmeester, dat menschenonteerend schouwspel behoort tot het verleden.

— Maar wat heeft dat met den baard van den sukkelaar te maken, viel nu de Bruger verontwaardigd uit, hij heeft niets anders op de wereld waaraan hij gehecht is... Deze kleinigheid voor u zou hem gelukkig maken!...

— Kleinigheid! Gij noemt dat een kleinigheid! Een baard van een profeet!...

— Het moet u, die zelf een baard draagt, toch verstaanbaar zijn, dat hij er aan gehecht is!... Hij zou zich zelf niet meer herkennen, ja, hij zou een vreemde zijn in zijn eigen oogen... En zijn hand die gewoon is zijn baard te streelen!

— Vergelijk mij niet met uw beschermeling... Maar denk aan het reglement, riep onheilspellend de Overste.

— Och, het reglement! misprees schouderophalend de Burger.

Nu liep de maat over.