is toegevoegd aan uw favorieten.

Menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ende in het huys gekomen zynde vonden sy het kindeken met Maria syne moeder : ende neder vallende hebben sy het selve aengebeden Ende hare schatten open gedaen hebbende, brachten sy hem geschenken, gout, ende wieroock, ende myrrhe.

Evangelium Matthei. Cap. II. - 10.

Het had opgehouden te sneeuwen, en de straten lagen spierwit te glinsteren onder den opgeklaarden hemel vol sterren rond de lichtende maan.

Een bijtende wind joeg het schitterend stuifzand op, floot door het telefoonnet, blies over de glansdaken... Er was geen ander gerucht in den vreemden avond.

Twee mannen liepen eenzaam rond. Zij hadden elkaar in de kroeg ontmoet, de Finsche zeeman en de jonge Dichter. De Fin, een zware kerel, liep met deinenden zeemansgang naast het kwiek, blond avontuurlijk jongmensch. Een kerstdronk en een mondvol haven-Engelsch had hen saamgebracht. Het was gezelliger samen te zwerven in het Schipperskwartier, al waren de woorden schamel en onvolkomen.

In de Paulusstraat stonden zij stil voor de deur ee-