is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herinnert ge u?

Herinnert ge u den vreugdenvollen stond,

toen ik u bij het kabblend beekje vond ;

toen ik u zwoer, gij waart mijne uitverkoren en dan 't verrukkend jawoord mocht aanhooren?... Toen zegdet gij (o woorden vol bedrog!) « Eer zoude hier des golfjes loop versterven, « dan uit mijn hart!... » Daar vliet het beekje nog, helaas! En reeds moet ik uw liefde derven !

Herinnert ge u den frisschen roozelaar,

aanschouwer van een heil, zoo kort?... Voorwaar! Toen zwoert gij mij voor eeuwig trouw te wezen, in uwen blik stond geen verraad te lezen! « Zie », spraakt gij toen, « daar pas ontloken, och! « zal met den dag, dit arme bloempje sterven ! « Maar onze min!... » Daar bloeit de roozlaar nog, helaas! En reeds moet ik uw liefde derven!

Herinnert ge u in 't diepste van het bosch, zoo prachtig, schoon, in frisschen zomerdosch, dat vooglenpaar daar in het loover spelend, zoo vrolijk steeds van teedre liefde kwelend? Gij zegdet hun : « Uw lot betreur ik toch, « o kleinen, met de lente moet gij sterven!]

« Maar onze min!... » Daar hoor ik beiden nog, helaas! En reeds moet ik uw liefde derven!