is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschouw die roos, met blonde Aurore ontloken,

wier fijnen geur en frischheid gij zoo looft;

hadt gij gewild, dat, in den knop verdoken,

zij u voor steeds haar kleuren hadde ontroofd?

Neen, koelheid kon tot zulks u niet vermanen;

zelfs wreedheid had het bloemelijn gespaard! — Ach! kost de min ons somtijds bittre tranen,

toch zonder haar bestaat geen heil op aard!

Ziedaar uw beeld! — U mag geen nacht verduisteren, o trotsch gesteente! U zij geen licht verboön.

O tengre roos, u moet de liefde ontkluisteren,

want mingevoel is 's meisjes eerste schoon!

O volg mijn raad, laat toch dat ijdle wanen.

Het is een vriend, die 't ware alléén verklaart : Ja, kost de min ons somtijds bittre tranen,

toch zonder haar bestaat geen heil op aard !

Almanak voor Jan en Alleman, i852, bi- 5o.

De hoofdgedachte dezer romance is ontleend aan Legouvé's Épitre a Aglaure (F. d.