is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zingt, Vlamingen, 3ingt!

Ter gelegenheid der prijsvraag uitgeschreven door den Minister van binnenlandsche zaken.

Wijze : De Mestkaai zoo als allen weten.

Dichters, wat een schoon materie,

uwer zangen overwaard !

Leev' de Deckers ministerie,

zoo echt Vlaamschgezind van aard !

Brave man, alom geprezen,

ja, uw prijsvraag mag er wezen.

Zingt dan, jongens, dat het klinkt;

zingt, Vlamingen, zingt !

Zingt de groote Revolutie,

die uw schoudren heeft ontlast ;

zingt de vrije Constitutie,

zoo rechtvaardig toegepast;

zingt uw nooit miskende tale,

zingt uw eendracht met den Wale !

Zingt dan, jongens, dat het klinkt;

zingt, Vlamingen, zingt!

Zingt den bloei van 't lieve landje;

vloek den tijd van Jantje Kaas;

hij alleen likte aan het kantje.

Nu toch zijn de Walen baas !

Ja, gij moogt gelijkheid droomen,

nu kunt gij tot alles komen !

Zingt dan, jongens, dat het klinkt;

zingt, Vlamingen, zingt!