is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan ach ! gij neemt in jaren toe,

en wordt elkander beu en moê :

dan komt de droes uw vrouw verzoeken,

en ziet ge u in 't register boeken,

der ; maar, waar moei ik mij nu meê ?

Doe wat u lust, en leef in vree !

Ik zeg dat niet om u te wederhoüen wel, neen ! want ik zie de menschen gaarne trouwen, ja, 'k zie de menschen gaarne trouwen !

10 October i855.

Handschrift.

Désaugibrs : Célibalaire, vrij overgezet. (F, d. C.)