is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Portret.

Zangwijze : Het Vaderland vergeet zijne helden nie . Of : Depuis le jour oii je quittai la France (Autran). Of : Eene almoes voor mijn blinde moeder.

Geene enkle bloem versiert er rvu de weiden,

in milder streek zingt nu het vogelijn.

Tot wederziens, zoo kweelde 't voor het scheiden : ge ziet me weêr bij warmer zonneschijn ! —

De lente keert met hare zielsgenuchten,

al treurt nu de aarde, een sneeuwkleed om de leên; maar, onze jeugd, wanneer die weg zal vluchten, vriendinne zoet, dan is en blijft ze heen !

Wanneer ge dan vergeefs rond u zult vragen naar alles wat ge thans op aarde mint,

spreke u van onze schoone, jonge dagen de beeldtenis van uwen trouwen vrind !

De toekomst lacht ons beiden streelend tegen,

we zijn zoo goed en zalig bij elkaar.

De min bestrooit met bloemen onze wegen,

nooit zag natuur een teedrer minnend paar !

Maar 't noodlot wil : daar moet een einde aan komen;

bestendig heil is geenen mensch beloofd !

Mij zegt de dood : Staak, droomer, uwe droomen !

en de ouderdom rukt u den krans van 't hoofd !

Wanneer ge dan vergeefs rond u zult vragen naar alles wat ge thans op aarde mint,

spreke u van onze schoone, jonge dagen de beeldtenis van uwen trouwen vrind !