is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heimvoee.

Wijze : Kennst du das Land wo die Zitronen blüh'n

Ge kent het land, zoo duurbaar aan mijn hert, hel zoet gewest, waar ik geboren werd.

De menschen zijn er braaf, de lucht gezond; het Vlaamsche lied weergalmt er blijde in 't rond.

Och, lieve, zij mijn wensch voldaan :

Daarheen, daarheen, laat ons te zamen gaan.

Ge kent het dorp, omzoomd door beemd en wei, dat hupsch en fier zich spiegelt in de Lei; het vreedzaam oord, waar ik als kind gespeeld,

waar mij de min der moeder heeft gestreeld.

Och, lieve, zij mijn wensch voldaan :

Daarheen, daarheen, laat ons te zamen gaan.

Ge kent het huis met zijnen bloemengaard,

dat mij de vlijt der ouders heeft bewaard ;

het lacht ons toe : kom, treden wij het in,

en leven daar in eeuwge vreugd en min.

Och, lieve, zij mijn wensch voldaan :

Daarheen, daarheen, laat ons te zamen gaan.

»856.

Liederen, eerste reeks, 1857, bl. 19.

Almanak voor Jan en Alleman, 1857» bl. 35.