is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik speelde nu den groolen heer,

en zocht en vond een' vrouw ;

ze stemde toe, en, zonder meer,

verbond ons de echte trouw.

Schoon ik, in schijn, de broek nog droeg,

droeg zij die, inderdaad...

ik werd het gauw gewaar... en kloeg ;

maar 't klagen kwam te laat.

Helaas ! helaas !

wat was ik dwaas mij aan een' vrouw te wagen !

Gelooft me vrij,

ik zal het mij mijn levenlang beklagen !

Nu vond zij ook mijns vaders huis

te klein voor onzen stand ;

ik maakte wel wat ijl gedruisch,

maar zij hield de overhand.

Ze schreef mijn' Vlaamschen naam in 't Fransch

ik, Susken van den Berg,

ik heet mosjeu Dumont, althans !...

Voorwaar, dat is al te erg !

Helaas ! helaas !

wat was ik dwaas mij aan een' vrouw te wagen !

Gelooft me vrij,

ik zal het mij mijn levenlang beklagen !