is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Storm op Zee.

(William Pitt, in K Sea Songs and Ballads ".) Zeer vrij naar Dibdin.

't Was nacht, er kwam een onweer op,

tot bergen rezen de baren.

Piet Bruyninckx schoof zijne pruim op zij', en sprak tot Jan Verschaeren :

8 Er waait een felle noordwester, Jan !

De baren, 't is of ze op het bal zijn... Ei, wat beklaag ik de menschen toch, de menschen, die nu aan wal zijn !

8 Ja, jongenlief, ze hebben het hard,

die wonen in de steden.

Ze schudden en beven in hun bed,

en prevelen schietgebeden.

Ze benijden ons en zuchten thans —

Mij dunkt, dat zij niet mal zijn ! — In zulken storm is het beter op zee,

veel beter dan aan wal zijn !

8 En de werklie dan, die heel den dag

voor 't dagelijksch broodje wroeten,

die nu, in stee van slapen, vrouw

en kind vertroosten moeten !...

De pannen vliegen, de schoorsteen valt —

Dat moet een geschreeuw en geschal zijn... Maar wij, we liggen gerust op het dek, en lachen met die aan wal zijn !