is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duo.

Hij:

De vrienden zitten hier of daar nu lustig drinkend bij elkaar,

en zingen : Kan men beter dan bij glas en lied vertoeven?

Zij :

De meisjes dansen vroolijk thans bij 't lokkend spel des vedelmans ; en kwame er niet een einde aan t lied, het zou hen niet bedroeven !

Hij :

Hoe lief mij ook de vrienden zijn, hoe frisch het bier, hoe fijn de wijn, wat is er mij zoo lief als gij?

wat smaakt als uwe kussen ?

Zij :

Wat scheelt mij vedelklank en wals, wat geef ik om de vreugd des bals, als gij me in de armen neemt en, warm me zoenend, drukt er tusschen?

Samen :

Te minnen, ach ! wat is dat goed ! Bemind te zijn, wat is dat zoet ! Gebenedijd, o liefde, zijt

gij, bronne reiner wonne !

Liederen, 1868, bl. i63.

Zingzang, 1866, bl. 74, op eene Schotsche melodie.