is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diogenes, die naar den eisch der wijsheid leven wou, versmaadde fier het lustpaleis,

dat Sander hem geven zou, en bleef, wat ook die vorst begon, zoo blij als vrij in zijne ton !

Heidideldoedon !

In zijne ton !

Nu is Diogenes in gruis

en asch vergaan; maar toch is eene ton het liefste huis

der wijsheid heden nog ! En wie er ooit aan twijfelen kon, die proeve den wijn uit onze ton !

Heidideldoedon !

Uit onze ton !

Liederen, t868, bl. 188.

Zingzang, 1866, bl. 109 op muziek van J. Eden.

Jaarboek van het Willems»-Fonds, 1873, bl. 104.

Volksalmanak voor 1873, bl. 111.

Getoonzet door Van den Eeden (Nederlandsche Zangstukken, 2 reeks).