is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofd en Kop.

Eens zat Mattijs van Bree 't profiel te schetsen van den Door, en 't viel hem mee, die trekken vol van leven en schalkheid treffend weer te geven.

Daar meldt een rijke zot zich aan,

komt vóór het conterfeitsel staan en vraagt den schilder zonder dralen, ook zijnen kop zóó af te malen.

« Uw kop ! » zegt onze meester, « Stop... Wat woord gij u verorelooft! Van Rijswijck ja ! die heeft 'nen kop ;

maar gij, Mijnheer, ge hebt een hoofd ! »

De Toekomst, 1875, bl. 328.

Tusschen in.

Als aan het kruishout, tusschen de twee misdadigers, Jezus, hangt gij, o Waarheid ! vaak tusschen een Ja ! en

[een Neen !

De Toekomst, 1874, bl. 340.

Enkel of meervoud.

« Kennis geleidt tot vermogen en aanzien haren bezitter, » blijkt eene schoolboekspreuk, welke correctie

[vereischt :

valt er een staatsambt leeg, dat u juist zou passen,

[zoo dient ja

al uwe kennis tot niets, als 't u aan kennissen faalt.

De Toekomst, 1875, bl. 5o2.