is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzette de hoflijke gastvrouw :

lustig ledigden wij

het op haar welwaren en Tony's,

wien de gezondheid straalde

uit de oogen en gloeide op de wangen.

Weet ge het nog? Ik zie

met de blikken der trouwe herinnring 't gansch tafreeltjen ; ik hoor

opnieuw al wat er gepraat werd onder het bladerendak,

dien nimmer vergeetlijken morgen, 't Heerlijke weder, de Vlaamsche

Beweging, 't Congres in de Zeeuwsche hoofdstad, wiens kopstukken

uw potlood krabde in het album,

eenmaal zeker de trots

eens caricaturenverzaamlaars ; —

Tony en compagnie 's

avontuurlijke tocht naar het Zuiden, 't geitvleeschetende Rome

en het bloedmirakel te Napels ; — 't vroolijke leventje ginds

op de boorden des Rijns, en des Duitschers antwoord : « Hij spreekt méér ! »

op de vraag, wie beider, Mevrouw of Tony, het best omging

met de taal van Schiller en Gcethe ; — Peter Benoits muziek

en Emmanuels klinglende teksten,

Jacobs lastig purisme

en des Mechelschen kunstacademiehoofdmans etsen voor Staas,

bij Annoot juist onder de pers toen — voedden op beurt het gesprek,

doorflikkerd van aardige zetten,