is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroolijk zij vandaag uw gemoed, om 't morgen onbekreund, 't wrangsmakende make zoet uw kalme lach, alzijdig geluk bestaat er nergens op aarde.

Trof de dood ontijdig den held Achilles,

Tithons kracht zwicht onder den last der jaren, wat de Park u weigert, daar zal ze mij licht mede beschenken.

Honderd schapenkudden omblaten, honderd vaarzen van Sicilischen stam omloeien u, in 't vierspan bruikbare merries brieschen lustig u tegen.

Wolle tweewerf purpergekleurd bekleedt u... Ik verkreeg van 't lot eenen kleinen akker, griekschen dichtgeest en den moed 's gepeupels nijd te verachten.

12/12/75.

De Nederlandsche Spectator 1875, bl. 415. De Toekomst 1876, bl. 208.