is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangehitst, de grachten der beschermelingen over. Man en gade

moeten vluchten, in den schoot halfnaakte kindren dragend en de huisgoön...

Echter wacht den rijke geen paleis, gewisser dan des nooit verzaden

Pluto's voorbestemde woon.

Wat treft ge verder? De aarde ontsluit zich allen,

koningszoon en bedelaar ;

en de onvermurwbre helleschipper vaart, om

schatten gouds, den listigaard Prometheus zeiven niet terugge ! Pluto

houdt den trotschen Tantalus en zijn geslacht gevangen, en, gevraagd of

ongevraagd, ontfermt hij zich des armen, onder zwaren druk gebogen.

Handschrift.