is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b itr5,erveliDg op eeD ;;:„."

beraden. Dn verlangen naar versterving is de eenige drijvende krach, 1 fa gnjze» Ke,zer overblijf,; he, „verheersch, elk ander gev el bb he™ en votrlr ^ " Za"'gheM' * " * -fa^e^evredii-g

«*m hebben, die de «-—^VSttt^T: versterving vermoeilijken en verhinderen konden, hij zou den Keizer ro," zchzef ,„ •, ge„„men beslni, doen wankelen en «J aldns eene „erel dramausche fignnr van gemaak, hebben. Van di, alles geef, ons De lwaen

ri.kbiZT. tT' aarZe" 1" e"kele m8al' hcCl m * ™' he. s,nk ( ,"• , T "°5 'S d'e aarali"g slechls de «"^^te naklank van een stnjd, d,e gansch beslis, is. Be Keizer gevnel. een laa.ste ma U da zijn ziel zoo vast aan roem en rijkdom gehecht is als aan het I cLam waarin zij geboren werd » (v. H8-1s0).

Een laolste maal weifel, hij om den .onmetelijke» afstand, die tosscben ke.zer en onderdaan lig. ., ,e overschrijden (v. jss) Een LJ,", ™IÏ hekoor, hem be, scbinerend vizioen zijner „bgestrekÏ 2«T Z

r^r7d)-Maar * - m ïS5

Gedencken van myn roem, pracht, rykdom, staten, machten

Gesach en helden-daen, vertrekt uyt myn gedachten;

Verbergt u voor myn oogh, laet myne ziele vry •

lek wil gescheyden syn van gheel myn heerschappy

Ick wil gheel myn begeirt naer aerdsche grootheyt sluiten

Geheel myii staetsucht en eergierigheyt uytputten

Versaken alle lust en tydelyk genot,

Om gheel vereent te syn met mynen Heer en Godt.