is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is nu wel Vlaamsch van top tot teen.

Dat is oorspronkelijk opgeweld, geschapen en voortgebracht door vlaamschscheppende geesten ». UJ

,«Princesse d'Auberge a ie grand mérite d'allier k des episodes d'une crudité victorieuse, des eaivolees superbemen. lyri

qUeTout étonne, charme et entraine dans ce drame. » (2)

• « La vie flamande, 1'esprit populaire y sont exprimés de fagon toute typique. » (3)

(( De Tière is de ruwe schetser, bij 't brutale af, van het daeelijksche leven. De typen in Herbergprinses zijn flink geborreld, hier een vaag en daar een klad. Zijne toestandenvallen over 't algemeen gelukkig samen; nooit wordt de handeling verlamd en door zijn dramatischen scheppingsgeest, ^ hij aan alles wat hij ten tooneele voert zooveel kleur en tinten te hechten, dat er over het geheel een harmonische toets valt, die ons aangenaam treft. » (4)

« Herbergprinses is een werk van frisch, krachtig leven, het roept de glorierijkste namen onzer Vlaamsche schilderschool in herinnering wakier: Antoon Van Dyc\, voor den adel der hjnen en der kleuren; Rubens err Jordaens, voor het krachtige, volbloedige zinnelijke vleesch; Breughel, Van Ostade en Teniers voor het lachwekkend. » (5)

Door de namen welke ze onderteekenden, hebben de volgende twee oordeelvellingen een bijzondere beteekenis; hier laten we inderdaad het woord aan Lucien Solüay en Georges Eeckhoud:

« Le grand mérite de M. De Tière est d avoir fourni au musicien un sujet «musical» oü il y ait des passions et des situations qui soit dramatique et pittoresque dans sa simplicite et sa naïvete même. » .(6)

K C'est une création robuste, bellement sanguine, vraiment originale et, avant tout, extrêmement savoureuse, foncièrement de ce pays—

N. De Tière, en dramaturge, déja expérimenté, a « charpenté » pour son collaborateur un livret plein de mouvement, permettant au musicien de prodiguer ses plus fraiches inspirations

[1] "Het Laatste Nieuws,, 11-10-1896. Geteekend Jules Hoste.

[2] "L'Etoile beige,, 11-1U-1896.

[3] "Le Méphisto" 17-10-1896.

[4] "Spectator" 17-10-1896.

[5] "Het Nederlandsch Tooneel" 18-10-1896.

[6] "Le Soir„ 2-10-1896.