is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betooverende beloften, treedt nu dreigend, dan weer teeder en vermurwend op. En zoodra ze zegeviert maakt ze haar minnaar buitengewoon ongelukkig en geeft ze zich over aan den eerste* sterveling, die zich aanbiedt. — Rita's handelwijze is heelemaal anders: ze gaat onbeschroomd en recht op haar doel af, vangt Merlijn door haar betooverende blikken in haar netten en gaat op in trouwe liefde; haar verhouding tot den zwakken kunstenaar is laakbaar ja, maar 't laat echter niet dat ze rechtzinnig is.

En welke verschillende karakiterschakeering ook bij Reinilde en Micaëla. Is de eerste fier en beslist, de tweede mangelt het aan vastberadenheid; ze is zachtaardig, vreesachtig; ze weent, ze smeekt, ze bidt!

Is de opera van De Tière wel een stuk vol zedelijk gevaar ? Verdient dit libretto de strenge waarschuwing: «de eerlijke vrouwen en dochters zullen Herbergprinses niet gaan zien » (1) ? Of ligt er integendeel in dit lyrisch werk een hooge zedeles besloten ?

We willen die vraag bondig beantwoorden nadat we de meening van enkele bladen aangehaald hebben. (Le Journal de Bruxelles» schreef :

« Si parfois, le poème, a certains endroits, est... un peu osé, il s'en dégage une puissante legon de morale. » (2)

«La Métropole» ziet beslist ook geen aanstoot in hei. stuk.

« A notre sens, — dégagée de certains effets scéniques choquants et réalistes, et de quelques expressions grossières, Herbergprinses est une pièce a these, et contient, dans la pensee de 1'auteur, un enseignement d'une austère moralite. » (3)

De meening van «L'Etoile Beige» werd als volgt uitgedrukt:

« Quoique d une audace extreme, la donnée, puisée en plein naturalisme, n'a rien qui déboide le cadre ;> (4)

Ik kan ook aan den lust niet weerstaan, het oordeel van «La Semaine» aan te halen en den voorlaatsten zin te onderlijnen:

« Malgré quelques gros mots et quelques traits risqués, le drame de Nestor De Tière, n'a dans son ensemble, rien de choquant pour un esprit qui a de 1 hygiëne...; les scènes de cabaret, d ivrognerie n'y sont pas plus choquants que des situations analogues dans Carmen, dans La Traoiata, dans Sapho. »

(1) "Het Handelsblad,, 19-10-1896,

(2) 12-10-1819-

(3) 2-1 -1895,

(4) 11-10-1896,