is toegevoegd aan uw favorieten.

De volmaakte parvenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle bezoekers den reuk opneemt, want men kan nooit weten wie uw huis binnenkomt en het geeft zekerheid tegen dieven. Ook heeft u vergeten aan te geven op welke wijze men een ridderorde kan krijgen. Er moeten solide adressen zijn, waar men ze kan verkrijgen, als men het noodige geld er voor disponibel heeft. Ik , wou het liefst de Nederlandsche Leeuw of een Oranje-Nassau hebben, maar in uw handleiding vond ik geen adressen.

Ik wensch u veel verdiensten met uw boek en hoop daarin te deelen. Als u er rijk mee wordf, bent u net als ik een O.W.'r, want zonder den oorlog zou u dit boek niet hebben kunnen schrijven en dus is uw winst ook oorlogswinst. Hopende in u dus spoedig een lotgenoot te kunnen begroeten, verblijve ik met alle soorten van hoogachting voor u

mijn dienstwillige dienaar,

P. JANCSEN VAN PIETERCEN,

GROOTHANDELAAR.