is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTHUR VAN SCHENDER. J)

Van Arthur van Schendel, den proza-dichter van „Een zwerver verliefd", zijn twee boeken verschenen, die, naast elkander gelegd, of beter nog, aan weerszijden van dien verliefden zwerver, ons een bizonder duidelijk beeld geven van dezen wel ieder bekorenden, op eigenaardige wijze boeienden, doch dan ook weer, en om even vage redenen, teleurstellenden schrijver.

Het ééne boek, verschenen bij de Wereld-Bibliotheek, is een herdruk der „Verhalen", die vroeger den titel voerden van het eerste daaruit: „De schoone Jacht", een fantastisch-middeleeuwsche historie, gedateerd van 1897, — doch waaraan thands twee nieuwe vertelsels, „Blidmonde" en „Het Vertrouwen", werden toegevoegd.

Het andere, „De Mensch van Nazareth", zijn laatste, groote werk, is een nieuwe „vie de Jézus".

Tusschen gindsch begin en deze herdichting der evangeliën staat het zeer schoone, overbekende „Een zwerver verliefd".

Wat men nu in deze drie boeken allereerst opmerkt, het is — en het is inderdaad het merk van eene persoonlijkheid — dat Van Schendel van meet af aan geschreven heeft: een geheel eigen stijl; en vervolgens — maar dit beduidt velerlei — dat deze stijl wel met den tijd doorrijpt, doch in wezen steeds dezelfde is gebleven.

!) Arthur van Schendel. Verhalen. (Nederl. Bibliotheek) Arthur van Schendel. De Mensch van Nazareth. (W. Versluys.)