is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MEESTER'S HARLEKIJNTJE. l)

„De kindsheid van Harlekijntje" is de met grillige sierlijkheid bekorende titel van De Meester's jongste boek; een titel, boeiend door zijn geheim verschiet vlak achter den omslag, en waaraan iets is van het vreemd-verlokkende, en de vermoede tragiek tegelijkertijd, van het even kierend gordijn eener kermistent

Ongewild, zal er voor sommige onder de boeren, burgers en buitenlui, die zich (tweede- of eerste-rangsch „ingenaaid" of „gebonden") tot binnengaan laten overhalen, óók iets aanwezig blijken van 't teleurstellende van achter zoo menigen kermis-voorhang. Want behalve de onuitgegeven titel-vertelling „De Kindsheid van Harlekijntje" (het is al mooi, dat er, om die te mogen lezen, niet opnieuw een entrée valt te betalen!) vindt men er een aantal van uit „De Gids" bekende zaken, waaronder de zes kleine schetsen: „Thuiskomsten", — en ik vrees, dat de niet spoedig tevredenen (Onze-Eieven-Heer hééft van die zure kostgangers!) die het niet waardeeren, Harlekijntje nog op den koop toe te krijgen, met bittere ironie zullen oordeelen, dat zij inderdaad „van een koude kermis .... thuiskomen".

Wij echter, die ons tot de dankbaren rekenen, en ■die meer dan voldaan zouden zijn geweest met de toevoeging: „en andere schetsen" op het titelblad, —

*) De Kindsheid van Harlekijntje, door Joh. de Meeseer (Em. Querido).