is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze te vervolledigen, en velerlei zonde en ongeluk van eerzucht, hoogmoed, bedrog en verharding zouden baren. In het wel zinrijk en kleurig relaas nu van die gebeurtenissen, hindert mij vooreerst, als aanloopje, de overvrije verdichting van eene episode der evangeliën, te strak in hare schoonheid vaststaande, dan dat men daarmee in het een of ander verhaal maar naar. willekeur zou mogen omspringen; en vervolgens, ondanks al de toewijding aan deze vertelling besteed, blijft het getimmerte van den opzet wat al te zichtbaar en worden Wigants lotgevallen mij niet tot een intieme waarheid.

Het verhaal behoudt ten slotte een zekere koelheid, en denkt men aan de overige vertellingen (Geerte's Minne daargelaten) terug, dan bemerkt men, hoe ook in hunne menigmaal zeer gave mooiheid maar schaarselijk die gloed, die schemer, die mystieke doorstraaldheid aanwezig bleken, die men zich van buitenlandsche of middeleeuwsche Katholieke geschriften herinnert. Zij zijn gebouwd, klaar, kleurig en af, zonder veel atmosfeer of mysterie, gelijk zoovele nieuwe Roomsche kerken van Holland.