is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HISTORISCHE NACHT.

BRUGGE, ALS HAVEN WEERGEBOREN. — 23 OOGST 1895.

De tijden keeren weer; de klokken zijn hun boden. —

Hebt ge, in de zwarte nacht de Zegeklok gehoord,

Van uit den toren, die daar, grijs, die nacht doorboort?...

't Is of haar stem een volk wil wekken uit de dooden!

En wat een schouwspel u ter Markt wordt aangeboden? — De scharen rukken aan, op 't eerste bronzen woord, Van vlaggen overwaaid, van wemellicht begloord.

Fantastisch, talloos, in den fakkelsmook, den rooden!

Waar wil die tocht nu? — Brugge's redders te gemoet; En dan, daarhenen, waar, ontwaakt in 't nieuwe dagen,

De zee komt aangespoeld, gedwee, tot vóór hun voet,

In 't blijde toovren van den rozen morgengloed, Met tintelenden vloed, gelijk ze nog haar zagen:

Gelukkig d'Arke-der-Belofte weer te dragen.

18 Sept. 1895.