is toegevoegd aan uw favorieten.

"Tamar"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar Tamar lag voor God.

Juda, zich onthullend, schreed tot haar en sprak :

(( Niet gij, maar ik moest in het stof der aarde buigen.

Uw leed is zwaarder dan uw zonden.

Door Jahwes schikking werd uw lot,

vernederde, aan mijn lot verbonden.

Sta toch op. Want vóór mijn dochteren, moet gij treden

als huisvrouw onder mijn dak.

Gijlieden heden

zijt getuigen. »

Tevens boog hij zelf en hielp haar op met eigen hand. E'n zie, een geitenhok zat in de verwarde struiken vast met zijn hoornen.

Hira zag daarin een teeken. Door de knechten

liet hij den vastgeraakte ontdoornen,

slachten, en op den stapel hechten.

Toen werd, tot boete en zoen, voor het geloste pand

het dier naar heilige gebruiken

in Tamars plaats geofferd en verbrand.

En, wonder, de wind had opgehouden en de regen.

Zonlicht dreef zilveren boorden om 't gewolk ;

en over al het land

en over al het volk

viel nu wat zon als eerste zegen.

Schoon kronkelden de vlammen als kromme gouden

[zwaarden

van het outer hoog, als ringsom hoogte en dal weergalmden van vreemd luid krijgsgeschal,

geroep van mannen en gebriesch van paarden.

Dat was Nahor, met zijn zonen, de koningen en hun

[krijgeren.