is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiha ! Hiha! Hiha!

Een ezel in menschlijke kleeren!

Want de weverkens zijn — geen heeren!

Hiha!

Cis haalt de schouders op. Beweging onder de omstaande gezellen.

Bart.

Nu, wel bekome 't... bruid en bruidegom!

Venijnig lachend:

Bart snijdt er uit en laat... de kindren spelen! Dat ouderwetsch gedoe is werklijk veel te dom...

Een lomperd, die zich laat vervelen !

Kom ! Spoed nu maar en vroolijkjes getrouwd !

En dan — heel vroeg!... — te laat berouwd■

Spotsgewijs buigend.

Mevrouw, laat uwen knecht u groeten !

heel diep, heel lang,... met handen en met voeten... Dan, hebt gij voor 't getouw eensdaags geen enklen draad, nu weeft dan spinnewebben maar, als t gaat! Ha! Ha!

Bart lacht beleedigend.

Cis wil, met gebalkte vuist, den spotter te lijf. Zandriene, de Meigraaf en Driesken houden hem tegen. Anderen dwingen Bart zich te verwijderen.

Men ziet hem "de belle Zwaan" binnentreden.

Driesken.

Komt, aanhoort dien praat niet langer...

Luistert naar den vogelvanger!

Dat