is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g=|S|||pgE RIDDER OF DE SPREKER, DIE I Wt^^^Bl ^oor °e bewoners van Wijnendaal uit be|IP^^ÉM leefdheid of medelijden ingelaten werd, iBfliSSIP bevond zich eerst in eene vierkante plaats IMIIÉIIIeI onder den blauwen hemel. Terzijde zag mwM--^^7g^| jjjj je stallen, waarin honderd peerden zonder hinder mochten staan; hierbij de mesthoopen, met ontellijke azende duiven en eenden overdekt. Ter linkerzijde het gebouw, waarin de wapenlieden en trosknapen hunne huizing hadden; verder in het verschiet lagen de stormtuigen 27 die men in den krijg voerde : eerst de groote rammen en bokken, met hunne schragen en wagens, dan de springhalen, om schichten in de belegerde steden te smijten, en de werprustingen, waarmede men groote steenen op torens en wallen zenden kon; verder nog allerlei stormbruggen, voetangels, vuurtonnen en oneindig veel ander oorlogstuig.

Recht voor den inkomenden reiziger verhief het graaflijk paleis zich statig met zijne torens boven de lagere gebouwen die het omringden. Eene steenen trap, aan wier voet twee zwarte leeuwen rustten, ging tot het